Новини

Найпоширеніші трудові порушення

Найпоширеніші трудові порушення: перевірте, чи все правильно оформлено на підприємстві!

1. На випробувальній термін не оформлюються трудові відносини.

На жаль, існує практика, коли працівнику пропонується попрацювати безкоштовно чи за плату, значно меншу, ніж для інших працівників (з оплатою “в конверті”). Подібні дії є порушенням трудового законодавства.

2. Випробувальний термін більше трьох місяців.

Законодавство встановлює, що строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням із відповідним комітетом профспілки, – шести місяців, якщо інше не встановлено законодавством (ст. 27 КЗпП).

3. Стажування працівників, коли в цьому немає потреби.

Поняття “випробувальний термін” і “стажування” – різні. Так, стажування проводиться до початку прийому на роботу, а випробування – у процесі роботи. Трудове законодавство визначає стажування як навчання на виробництві. Згідно з законодавством, стажування може бути запропоновано лише особам, які претендують на зайняття певної посади й потребують практичного досвіду, закріплення теоретичних знань на практиці.

4. Праця без оформлення трудових відносин.

Це грубе порушення трудового законодавства. Особа, яка погоджується на таку “працю”, має усвідомлювати, що вона не має жодних трудових прав і гарантій, а в разі спору з роботодавцем не зможе захистити своїх прав, оскільки не зможе надати доказів трудових правовідносин.

5. Оформлення договору ЦПХ замість трудового.

Роботодавець пропонує укласти цивільно-правовий договір, який породжує не трудові, а цивільно-правові відносини. Практично це виглядає так: роботодавець пропонує “офіційне оформлення”, працівник підписує договір і навіть не підозрює, що з ним уклали не трудовий, а цивільно-правовий договір, за яким відносини сторін стосуються, в основному, результатів праці з визначенням предмета й ціни договору, строку його дії, якості й кількості продукції, послуг. Тож працівник не має гарантій, передбачених трудовим законодавством (стажу, право на відпустки, гарантій при втраті працездатності тощо).